Bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die vanwege hun persoonlijke situatie en/of problematische schulden de grip op hun financiën zijn kwijtgeraakt.

De werkzaamheden die behoren bij bewindvoering zijn:

- Het ondersteunen bij aanvraag bewindvoering.
- Het opstellen van een budgetplan.
- Het openen van een beheerrekening.
- Het optimaliseren van het inkomen.
- Het aanschrijven van inkomenverstrekkers.
- Het volgens afspraak overboeken van het leefgeld.
- Het betalen van de vaste lasten.
- Het eventueel treffen van betaalafspraken met schuldeisers.
- Het aanmelden bij schulddienstverleningsinstanties bij problematische schulden.
- Het jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording naar de rechtbank.
- Het afsluiten van verzekeringen.
- Het regelen van toeslagen.
- Het doen van de belastingaangifte.
- Het voor zover mogelijk schulden stabilisering.
- Het indien mogelijk bijzondere bijstand aanvragen.

Is bewindvoering voor u de oplossing? Graag verduidelijken we de mogelijkheden in een gesprek. 
 
Splint Budget en Bewind
  • Nieuwe start
  • Doelgericht
  • Korte lijnen
  • Persoonlijk
  • Laagdrempelig
info@splintbudgetenbewind.nl
Tel: 0591-788250