Werkwijze Budgetbeheer

Wij maken samen met de u afspraken over de besteding van het inkomen. Dit gebeurt in een intakegesprek bij u thuis of bij ons op kantoor. U ondertekent een overeenkomst waarin de afspraken tussen u en ons worden vastgelegd. De werkzaamheden wordt volledig afgestemd op uw persoonlijke financiële situatie. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren. Iemand die in budgetbeheer zit, draagt altijd zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën. Door het ondertekenen van een zogenaamde inkomensbeheerovereenkomst en het afgeven van volmachten stelt u ons in staat uw financiën te beheren.

Wij maken een budgetplan. In dit plan worden uw inkomen, uitgaven en de eventuele schulden vastgelegd. Zo hebben wij, maar ook uzelf een goed beeld van hoe uw inkomsten worden besteed. Er wordt een bankrekening geopend op uw naam. Op deze bankrekening zal voortaan al uw inkomen gestort worden. Wij hebben de beschikking over deze rekening en betalen hiermee de vaste lasten en eventuele schulden. Iedere week krijgt u een afgesproken bedrag aan leefgeld. Dit bedrag storten wij dan van de beheerrekening op een zogenaamde leefgeldrekening. Dit is een rekening waarover uzelf kunt beschikken.
Splint Budget en Bewind
  • Nieuwe start
  • Doelgericht
  • Korte lijnen
  • Persoonlijk
  • Laagdrempelig
info@splintbudgetenbewind.nl
Tel: 0591-788250